هواشناسی میان پشته

هواشناسی امروزدر میان پشته، چهار محل و بختياری

هواشناسی میان پشته، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 12:30:00–18:30:24 Heavy snow 15 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 13 mm 1 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 8 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy snow 7 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet 1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Light snow showers <1 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet showers 1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -1° 0 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات میان پشته
عرض جغرافیایی
37.1455556
طول جغرافیایی
50.2647222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
28627

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Mīān_Poshteh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,368 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4851
Total Execution Time  0.4858
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0075   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Mīān_Poshteh'  
0.0218   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Mīān_Poshteh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40