هواشناسی Meydān-e_Ferdowsī

هواشناسی امروزدر Meydān-e_Ferdowsī، چهار محل و بختياری

هواشناسی Meydān-e_Ferdowsī، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.03.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 5 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
01.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 6 m/s
02.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 12° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 14° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Meydān-e_Ferdowsī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Meydān-e_Ferdowsī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,748 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7674
Total Execution Time  0.7681
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Meydān-e_Ferdowsī'  
0.1138   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Meydān-e_Ferdowsī' LIMIT 1  
0.1193   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Meydān-e_Ferdowsī' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40