هواشناسی Moḩammad_Darreh

هواشناسی امروزدر Moḩammad_Darreh، چهار محل و بختياری

هواشناسی Moḩammad_Darreh، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 07:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 14° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 4 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 16° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 15° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 14° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 14° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Moḩammad_Darreh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Moḩammad_Darreh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,320 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8226
Total Execution Time  0.8233
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0053   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Moḩammad_Darreh'  
0.1153   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Moḩammad_Darreh' LIMIT 1  
0.1279   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Moḩammad_Darreh' LIMIT 1  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40