هواشناسی Na‘l_Eshkenān

هواشناسی امروزدر Na‘l_Eshkenān، چهار محل و بختياری

هواشناسی Na‘l_Eshkenān، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 04:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 16° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Na‘l_Eshkenān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران