هواشناسی قلمی آخوند

هواشناسی امروزدر قلمی آخوند، چهار محل و بختياری

هواشناسی قلمی آخوند، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy snow 8 mm 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy snow showers 10 mm -3° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm -3° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Light snow showers <1 mm -1° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm -9° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light snow <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow showers 3 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -1° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm -1° 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy snow 7 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy sleet 11 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain showers 10 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy sleet showers 10 mm 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلمی آخوند
عرض جغرافیایی
32.5
طول جغرافیایی
50.3333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33418

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Qalamī_Ākhūnd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,744 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5819
Total Execution Time  0.5830
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Qalamī_Ākhūnd'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40