هواشناسی Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān

هواشناسی امروزدر Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān، چهار محل و بختياری

هواشناسی Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 16:30:00–19:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 5 mm 12° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 6 mm 11° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 8 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 11° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 5 mm 11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,876 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.2226
Total Execution Time  1.2237
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0037   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0007   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0008   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0052   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0030   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0136   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān'  
0.2486   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān' LIMIT 1  
0.1842   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Barm_Lordgān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40