هواشناسی Sīlū-ye_Shahīd_Estakī

هواشناسی امروزدر Sīlū-ye_Shahīd_Estakī، چهار محل و بختياری

هواشناسی Sīlū-ye_Shahīd_Estakī، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.10.2016 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
29.10.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
30.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
03.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 17° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 6 m/s
04.11.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sīlū-ye_Shahīd_Estakī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران