هواشناسی سبز كوه

هواشناسی امروزدر سبز كوه، چهار محل و بختياری

هواشناسی سبز كوه، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2019 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
22.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 0 m/s
23.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
24.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
25.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
26.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
27.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
28.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سبز كوه
عرض جغرافیایی
31.6497222
طول جغرافیایی
51.0925
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
412619

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners