هواشناسی سواد كوه

هواشناسی امروزدر سواد كوه، چهار محل و بختياری

هواشناسی سواد كوه، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy snow 11 mm 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy snow showers 12 mm -2° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm -3° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Light snow showers <1 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -5° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -2° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light sleet <1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 6 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy sleet 6 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 18 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain showers 6 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy sleet showers 9 mm 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سواد كوه
عرض جغرافیایی
32.5222222
طول جغرافیایی
50.2572222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116690

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Savād_Kūh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,536 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4831
Total Execution Time  0.4837
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0008   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0078   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0017   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0035   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0052   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0324   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Savād_Kūh'  
0.0093   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40