هواشناسی سوه

هواشناسی امروزدر سوه، چهار محل و بختياری

هواشناسی سوه، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.01.2018 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -3° 3 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy sleet 17 mm 3 m/s
20.01.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 27 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy snow 8 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 2 mm -1° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
21.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm -7° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Fog 0 mm -11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
22.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -8° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 2 mm -4° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سوه
عرض جغرافیایی
32.7247222
طول جغرافیایی
49.7625
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116329

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Sevah
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,080 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3749
Total Execution Time  0.3757
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0077   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Sevah'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40