هواشناسی شيمبار

هواشناسی امروزدر شيمبار، چهار محل و بختياری

هواشناسی شيمبار، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 10:30:00–13:30:24 Heavy sleet 11 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 14 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy sleet 8 mm 1 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy sleet 21 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Heavy rain 12 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy sleet 19 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy sleet 24 mm 0 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Sleet showers 2 mm 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 5 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 11 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 8 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 17 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شيمبار
عرض جغرافیایی
32.65
طول جغرافیایی
49.6
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33314

هواشناسی ایران