هواشناسی شهر كرد

هواشناسی امروزدر شهر كرد، چهار محل و بختياری

هواشناسی شهر كرد، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 04:30:00–07:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 11° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 11° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 10° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 15° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 11° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 14° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهر كرد
عرض جغرافیایی
32.3255556
طول جغرافیایی
50.8644444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
129153
Geonameid
115770

هواشناسی ایران