هواشناسی Shahrak-e_Chahak

هواشناسی امروزدر Shahrak-e_Chahak، چهار محل و بختياری

هواشناسی Shahrak-e_Chahak، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 0 m/s
28.10.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
29.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 0 m/s
30.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 1 mm 12° 1 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 19° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
03.11.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 5 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 16 mm 12° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 12 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Shahrak-e_Chahak
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Shahrak-e_Chahak
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,096 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9784
Total Execution Time  0.9790
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0512   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0207   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0131   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0171   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0104   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0148   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Shahrak-e_Chahak'  
0.2255   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Shahrak-e_Chahak' LIMIT 1  
0.1955   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Shahrak-e_Chahak' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40