هواشناسی تجش آباد

هواشناسی امروزدر تجش آباد، چهار محل و بختياری

هواشناسی تجش آباد، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.01.2018 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 1 mm -4° 1 m/s
26.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 2 mm -4° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
27.01.2018 00:30:00–06:30:24 Light snow <1 mm -4° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Light snow showers <1 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow showers 1 mm -4° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 3 mm -4° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
30.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
31.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تجش آباد
عرض جغرافیایی
32.3827778
طول جغرافیایی
50.3627778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
404581

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Tajjeshābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,004,320 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0009
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4107
Total Execution Time  0.4117
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0071   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Tajjeshābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40