هواشناسی Tall-e_Gorgī

هواشناسی امروزدر Tall-e_Gorgī، چهار محل و بختياری

هواشناسی Tall-e_Gorgī، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.11.2017 19:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 8 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 6 mm -1° 2 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 5 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 3 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light snow <1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fog 0 mm -2° 2 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm -2° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Light snow showers <1 mm -2° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -3° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -7° 1 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Light snow showers <1 mm -4° 0 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tall-e_Gorgī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Tall-e_Gorgī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,036 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8665
Total Execution Time  0.8673
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0055   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Tall-e_Gorgī'  
0.1151   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tall-e_Gorgī' LIMIT 1  
0.1417   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tall-e_Gorgī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40