هواشناسی هشترود

هواشناسی امروزدر هشترود، آذربایجان شرقی

هواشناسی هشترود، آذربایجان شرقی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 16:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 3 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 7 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 6 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 6 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 6 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 6 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 25° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات هشترود
عرض جغرافیایی
37.4686111
طول جغرافیایی
47.0688889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
16888
Geonameid
142554

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners