دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی تبریز - پيش بینی چهارده روزه هواى تبریز، آذربایجان شرقی 

 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  24 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:25
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:28
 • آدینه

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:29
 • پنجشنبه

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:31
 • فردا

  25 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • امروز

  24 شهریور

  بیشینهکمینه
  19 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • هواشناسی تبریز  نقشه تبریز
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Tabriz , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Tabriz , iran