دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی تبریز - پيش بینی چهارده روزه هواى تبریز، آذربایجان شرقی 

 • یکشنبه

  13 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  27 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:18
 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  27 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:17
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  26 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:17
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:16
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:14
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • فردا

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  23 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • امروز

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  21 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:11
 • هواشناسی تبریز  نقشه تبریز
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Tabriz , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Tabriz , iran