دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی تبریز - پيش بینی چهارده روزه هواى تبریز، آذربایجان شرقی 

 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:34
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:35
 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:36
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:37
 • چهارشنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:38
 • سه شنبه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:39
 • دوشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:40
 • فردا

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:41
 • امروز

  03 مرداد

  بیشینهکمینه
  27 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:42
 • هواشناسی تبریز  نقشه تبریز
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Tabriz , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Tabriz , iran