دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زرنق - پيش بینی چهارده روزه هواى زرنق، آذربایجان شرقی 

 • پنجشنبه

  12 آذر

  بیشینهکمینه
  -1 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:03
 • چهارشنبه

  11 آذر

  بیشینهکمینه
  -6 °-11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:03
 • سه شنبه

  10 آذر

  بیشینهکمینه
  -2 °-6 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • دوشنبه

  09 آذر

  بیشینهکمینه
  -2 °-5 °
  سرعت باد
  3 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • یکشنبه

  08 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • شنبه

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  3 °-3 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • آدینه

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  3 °-2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • فردا

  05 آذر

  بیشینهکمینه
  3 °-2 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • امروز

  04 آذر

  بیشینهکمینه
  -1 °-1 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • هواشناسی زرنق  نقشه زرنق
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zarnaq , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zarnaq , iran