هواشناسی زرنق

هواشناسی امروزدر زرنق، آذربایجان شرقی

هواشناسی زرنق، آذربایجان شرقی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.08.2015 10:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 18° 5 m/s
29.08.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 19° 5 m/s
30.08.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 19° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
31.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
01.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s
02.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
03.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
04.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زرنق
عرض جغرافیایی
38.1
طول جغرافیایی
46.9833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13093

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/East_Azarbaijan/Zarnaq
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,109,764 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0052
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4743
Total Execution Time  0.4795
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0263   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0091   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0221   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0107   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '02' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0122   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '02' 
0.0135   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '02' AND name LIKE 'Zarnaq'  
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40