هواشناسی احمد آباد

هواشناسی امروزدر احمد آباد، اصفهان

هواشناسی احمد آباد، اصفهان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
06.06.2020 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 31° 3 m/s
07.06.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 24° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
08.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 10 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
10.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
11.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
12.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
13.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات احمد آباد
عرض جغرافیایی
32.6119
طول جغرافیایی
51.1811
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6672380

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners