هواشناسی خوانسار

هواشناسی امروزدر خوانسار، اصفهان

هواشناسی خوانسار، اصفهان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
04.07.2015 16:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 32° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 30° 3 m/s
05.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
06.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
07.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
09.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
11.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خوانسار
عرض جغرافیایی
33.2194444
طول جغرافیایی
50.3113889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
21146
Geonameid
127033

هواشناسی ایران