هواشناسی تیوکچه

هواشناسی امروزدر تیوکچه، اصفهان

هواشناسی تیوکچه، اصفهان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
06.06.2020 03:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 26° 7 m/s
07.06.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
08.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
11.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
12.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
13.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تیوکچه
عرض جغرافیایی
32.7902778
طول جغرافیایی
52.8569444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
2568

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners