هواشناسی تنگ چونه

هواشناسی امروزدر تنگ چونه، اصفهان

هواشناسی تنگ چونه، اصفهان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.04.2016 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
30.04.2016 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 10° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 16° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
01.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
02.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
03.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
04.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
05.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 14° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
06.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تنگ چونه
عرض جغرافیایی
30.915
طول جغرافیایی
51.5752778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
46568

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Esfahan/Tang-e_Chūneh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,280 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3967
Total Execution Time  0.3974
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '28' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '28' 
0.0210   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '28' AND name LIKE 'Tang-e_Chūneh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40