هواشناسی 

هواشناسی امروزدر ، فارس

هواشناسی ، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.04.2020 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
06.04.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
07.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 0 m/s
08.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy <1 mm 16° 1 m/s
09.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy <1 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy <1 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
10.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy <1 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
11.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy <1 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 14° 2 m/s
12.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy <1 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 5 mm 13° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners