هواشناسی آباده

هواشناسی امروزدر آباده، فارس

هواشناسی آباده، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.06.2016 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
26.06.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 0 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
27.06.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
28.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
29.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
30.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
01.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
02.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات آباده
عرض جغرافیایی
30.0457
طول جغرافیایی
52.5409
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
145452

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Ābādeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,107,780 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0061
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0704
Total Execution Time  0.0765
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0262   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Ābādeh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40