هواشناسی بابا آیور

هواشناسی امروزدر بابا آیور، فارس

هواشناسی بابا آیور، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Rain 2 mm 11° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 3 mm 12° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 12 mm 13° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 5 mm 10° 3 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 14 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 5 mm 13° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 13 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 19 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 10 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 21 mm 12° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بابا آیور
عرض جغرافیایی
29.434
طول جغرافیایی
52.391
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
142395

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Bābā_Ayūr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,963,100 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5310
Total Execution Time  0.5320
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0038   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0035   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0021   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0007   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0457   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Bābā_Ayūr'  
0.0130   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40