دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی بانش - پيش بینی چهارده روزه هواى بانش، فارس 

 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  26 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  27 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • یکشنبه

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  28 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • فردا

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  25 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • امروز

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  24 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:34
 • هواشناسی بانش  نقشه بانش
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Banesh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Banesh , iran