دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بانش - پيش بینی چهارده روزه هواى بانش، فارس 

 • آدینه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:54
 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:55
 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:57
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:58
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  32 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:59
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:00
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:02
 • فردا

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  32 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:03
 • امروز

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:04
 • هواشناسی بانش  نقشه بانش
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Banesh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Banesh , iran