دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بانش - پيش بینی چهارده روزه هواى بانش، فارس 

 • پنجشنبه

  19 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  18 °6 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • فردا

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • امروز

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  12 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • هواشناسی بانش  نقشه بانش
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Banesh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Banesh , iran