هواشناسی بید لنگ

هواشناسی امروزدر بید لنگ، فارس

هواشناسی بید لنگ، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2018 09:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Sleet 1 mm 4 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Snow showers 1 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 4 mm 3 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 4 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Light sleet <1 mm 3 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 4 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بید لنگ
عرض جغرافیایی
30.9609
طول جغرافیایی
52.521
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44856

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Bīd-e_Lang
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,005,300 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1460
Total Execution Time  0.1467
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0020   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0013   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0404   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Bīd-e_Lang'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40