هواشناسی بید زرد علیا

هواشناسی امروزدر بید زرد علیا، فارس

هواشناسی بید زرد علیا، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بید زرد علیا
عرض جغرافیایی
29.3765
طول جغرافیایی
52.6766
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
140535

هواشناسی ایران