هواشناسی بزم

هواشناسی امروزدر بزم، فارس

هواشناسی بزم، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.10.2016 21:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
27.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
28.10.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
29.10.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 12° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
30.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
31.10.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
01.11.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
02.11.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 20° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بزم
عرض جغرافیایی
30.3791667
طول جغرافیایی
53.8027778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
140992

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Bazm
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,628 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4378
Total Execution Time  0.4390
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0391   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Bazm'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40