هواشناسی Bon_Rūd-e_Khalīfeh

هواشناسی امروزدر Bon_Rūd-e_Khalīfeh، فارس

هواشناسی Bon_Rūd-e_Khalīfeh، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.08.2017 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 3 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
17.08.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 22° 4 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
19.08.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
20.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Bon_Rūd-e_Khalīfeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران