هواشناسی Chāh_Madbāqer

هواشناسی امروزدر Chāh_Madbāqer، فارس

هواشناسی Chāh_Madbāqer، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 33° 4 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 27° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 32° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 31° 5 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Chāh_Madbāqer
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Chāh_Madbāqer
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,024 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9343
Total Execution Time  0.9350
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0313   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Chāh_Madbāqer'  
0.1244   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Chāh_Madbāqer' LIMIT 1  
0.2260   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Chāh_Madbāqer' LIMIT 1  
0.0071   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40