هواشناسی Cheshmeh-ye_Kathoz��r

هواشناسی امروزدر Cheshmeh-ye_Kathoz��r، فارس

هواشناسی Cheshmeh-ye_Kathoz��r، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Cheshmeh-ye_Kathoz��r
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Cheshmeh-ye_Kathoz��r
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,768 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6382
Total Execution Time  0.6394
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0008   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0480   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Cheshmeh-ye_Kathoz��r'  
0.1469   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Cheshmeh-ye_Kathoz��r' LIMIT 1  
0.1308   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Cheshmeh-ye_Kathoz��r' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40