هواشناسی چشمه خوشک

هواشناسی امروزدر چشمه خوشک، فارس

هواشناسی چشمه خوشک، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2020 17:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
28.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 0 m/s
30.05.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
31.05.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چشمه خوشک
عرض جغرافیایی
31.2008333
طول جغرافیایی
52.2630556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38573

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners