هواشناسی دره بی بی جان

هواشناسی امروزدر دره بی بی جان، فارس

هواشناسی دره بی بی جان، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.07.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
25.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره بی بی جان
عرض جغرافیایی
30.6922222
طول جغرافیایی
52.3066667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
47572

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Darreh-ye_Bībī_Jān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,946,984 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4738
Total Execution Time  0.4745
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0152   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0108   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0297   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Darreh-ye_Bībī_Jān'  
0.0274   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40