هواشناسی دره سنجس

هواشناسی امروزدر دره سنجس، فارس

هواشناسی دره سنجس، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.08.2017 22:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
17.08.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 1 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
20.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره سنجس
عرض جغرافیایی
30.5555556
طول جغرافیایی
51.2766667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
47118

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Darreh-ye_Senjās
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,002,748 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5515
Total Execution Time  0.5522
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0315   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Darreh-ye_Senjās'  
0.0029   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40