هواشناسی ده پس قلات

هواشناسی امروزدر ده پس قلات، فارس

هواشناسی ده پس قلات، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Sleet 4 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 4 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده پس قلات
عرض جغرافیایی
29.9716667
طول جغرافیایی
51.5763889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
136863

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Deh-e_Pas_Qalāt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,492 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5012
Total Execution Time  0.5023
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0626   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Deh-e_Pas_Qalāt'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40