هواشناسی دهنو

هواشناسی امروزدر دهنو، فارس

هواشناسی دهنو، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 1 mm 15° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 2 mm 19° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 23° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 19° 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 0 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 28° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 6 mm 22° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دهنو
عرض جغرافیایی
29.2195
طول جغرافیایی
53.182
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
136644

هواشناسی ایران