هواشناسی Dehnow-e_Sādāt-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Dehnow-e_Sādāt-e_‘Olyā، فارس

هواشناسی Dehnow-e_Sādāt-e_‘Olyā، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 28° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 25° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 19° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Dehnow-e_Sādāt-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران