هواشناسی Delī_Karnīz

هواشناسی امروزدر Delī_Karnīz، فارس

هواشناسی Delī_Karnīz، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.01.2018 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 3 m/s
20.01.2018 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm -1° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy snow 7 mm -3° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 5 mm -4° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 2 mm -4° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
21.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
22.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow <1 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Light snow <1 mm -2° 2 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Sleet showers 1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Delī_Karnīz
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Delī_Karnīz
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,961,776 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7023
Total Execution Time  0.7030
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0369   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Delī_Karnīz'  
0.1303   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Delī_Karnīz' LIMIT 1  
0.1335   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Delī_Karnīz' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40