هواشناسی امامزاده بی بی

هواشناسی امروزدر امامزاده بی بی، فارس

هواشناسی امامزاده بی بی، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.12.2016 09:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
04.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
05.12.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
06.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
07.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امامزاده بی بی
عرض جغرافیایی
31.0686111
طول جغرافیایی
51.5916667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38519

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Emāmzādeh_Bībī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,488 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4194
Total Execution Time  0.4201
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0273   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Emāmzādeh_Bībī'  
0.0311   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Emāmzādeh_Bībī' LIMIT 1  
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40