هواشناسی امامزاده شاه غریب

هواشناسی امروزدر امامزاده شاه غریب، فارس

هواشناسی امامزاده شاه غریب، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.01.2018 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
18.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
20.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 14° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 0 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امامزاده شاه غریب
عرض جغرافیایی
28.8508
طول جغرافیایی
53.6892
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6680897

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Emāmzādeh_Shāh-e_Gharīb
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,372 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5592
Total Execution Time  0.5599
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0110   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0859   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Emāmzādeh_Shāh-e_Gharīb'  
0.0024   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40