هواشناسی ااشکنان فارس

هواشناسی امروزدر ااشکنان فارس، فارس

هواشناسی ااشکنان فارس، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2017 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 30° 1 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 30° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ااشکنان فارس
عرض جغرافیایی
27.2293
طول جغرافیایی
53.6082
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
135244

هواشناسی ایران