دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی فداغ - پيش بینی چهارده روزه هواى فداغ، فارس 

 • دوشنبه

  06 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:47
 • یکشنبه

  05 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:49
 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:50
 • آدینه

  03 مهر

  بیشینهکمینه
  37 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:51
 • پنجشنبه

  02 مهر

  بیشینهکمینه
  37 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:52
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  39 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:53
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  40 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:54
 • فردا

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:54
 • امروز

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:56
 • هواشناسی فداغ  نقشه فداغ
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Fadagh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Fadagh , iran