دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی فداغ - پيش بینی چهارده روزه هواى فداغ، فارس 

 • پنجشنبه

  16 مهر

  بیشینهکمینه
  35 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:35
 • چهارشنبه

  15 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:36
 • سه شنبه

  14 مهر

  بیشینهکمینه
  37 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:37
 • دوشنبه

  13 مهر

  بیشینهکمینه
  36 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:38
 • یکشنبه

  12 مهر

  بیشینهکمینه
  37 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:39
 • شنبه

  11 مهر

  بیشینهکمینه
  38 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:41
 • آدینه

  10 مهر

  بیشینهکمینه
  37 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:42
 • فردا

  09 مهر

  بیشینهکمینه
  36 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:43
 • امروز

  08 مهر

  بیشینهکمینه
  35 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:44
 • هواشناسی فداغ  نقشه فداغ
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Fadagh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Fadagh , iran