دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی فداغ - پيش بینی چهارده روزه هواى فداغ، فارس 

 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  45 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  45°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  44 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  44°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:47
 • چهارشنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  44 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  44°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • سه شنبه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  43 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  43°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • دوشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  41 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • یکشنبه

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  42 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • شنبه

  03 مرداد

  بیشینهکمینه
  42 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • فردا

  02 مرداد

  بیشینهکمینه
  42 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • امروز

  01 مرداد

  بیشینهکمینه
  41 °39 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • هواشناسی فداغ  نقشه فداغ
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Fadagh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Fadagh , iran