هواشناسی Faraj_Beygī

هواشناسی امروزدر Faraj_Beygī، فارس

هواشناسی Faraj_Beygī، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.11.2017 19:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 0 m/s
03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 8 mm 17° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 1 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Faraj_Beygī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/Faraj_Beygī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,732 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.2016
Total Execution Time  1.2023
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0197   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0196   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0201   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0191   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0245   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0446   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'Faraj_Beygī'  
0.2711   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Faraj_Beygī' LIMIT 1  
0.3567   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Faraj_Beygī' LIMIT 1  
0.0098   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40