هواشناسی گودزرشک رامجرد

هواشناسی امروزدر گودزرشک رامجرد، فارس

هواشناسی گودزرشک رامجرد، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
23.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 13° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 4 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 2 mm 14° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
25.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 16 mm 12° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain showers 6 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گودزرشک رامجرد
عرض جغرافیایی
29.9055
طول جغرافیایی
52.6098
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
132774

هواشناسی ایران