هواشناسی جری

هواشناسی امروزدر جری، فارس

هواشناسی جری، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.03.2017 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 24° 1 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 0 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جری
عرض جغرافیایی
27.3036
طول جغرافیایی
53.2971
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
130313

هواشناسی ایران