دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کازرون - پيش بینی چهارده روزه هواى کازرون، فارس 

 • سه شنبه

  20 بهمن

  بیشینهکمینه
  19 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:48
 • دوشنبه

  19 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:47
 • یکشنبه

  18 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:47
 • شنبه

  17 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:46
 • آدینه

  16 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:45
 • پنجشنبه

  15 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:44
 • چهارشنبه

  14 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:43
 • فردا

  13 بهمن

  بیشینهکمینه
  19 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:42
 • امروز

  12 بهمن

  بیشینهکمینه
  18 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:42
 • هواشناسی کازرون  نقشه کازرون
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kazerun , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kazerun , iran