هواشناسی کوه چاه صالح

هواشناسی امروزدر کوه چاه صالح، فارس

هواشناسی کوه چاه صالح، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2020 15:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
28.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
30.05.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 4 m/s
31.05.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه چاه صالح
عرض جغرافیایی
31.3302778
طول جغرافیایی
52.2936111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38587

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners