هواشناسی کوه چهار تنگ

هواشناسی امروزدر کوه چهار تنگ، فارس

هواشناسی کوه چهار تنگ، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 6 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه چهار تنگ
عرض جغرافیایی
31.2136111
طول جغرافیایی
52.1233333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38585

هواشناسی ایران